หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง
Banjiang Subdistrict Administrative Organization
 
จ่าเอกจัตตุรน คำหงษ์ศา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
   
  " มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มผลผลิตการเกษตร
การคมนาคมสะดวกปลอดภัย "
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเจียง
 
  ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน
ท่อระบายน้ำ
  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ฝายน้ำล้น ขุดลอกห้วย หนอง คลอง
บึงสระ ฯลฯ
  ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา บ่อบาดาล
  ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ติดตั้งและซ่อมแซมเสียงตามสาย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนา
  การพัฒนาและและส่งเสริมสวัสดิการหมู่บ้าน สังคม
และคุณภาพชีวิต
  การพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษากีฬาและนันทนาการ
  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสาธารณสุข สุขภาพและอนามัย
  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบหมู่บ้าน
/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา
  การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
  งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
  งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
  งานด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒธรรม จารีตประเพณี
และการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง
การปกครองและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาคุณภาพการเมืองการบริหารให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานการบริหาร
  พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง
Banjiang Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
 
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
   
LINK
ที่น่าสนใจ
   
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 093-650-4409
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260  
โทรศัพท์ : 044-100-335 โทรสาร : 044-100-335  
จำนวนผู้เข้าชม 221,511 เริ่มนับ 3 พ.ย. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง  
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10