หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านเจียง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง
Banjiang Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
 
จ่าเอกจัตตุรน คำหงษ์ศา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง
 
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
 
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 94 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 [ 28 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 82 
   
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 13 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 40 
   
 
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 


ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงปิดภาคเรียน 1/2566 (ระหว่างวัน [ 21 ก.ย. 2566 ]



จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง โดยวิธีเฉ [ 21 ก.ย. 2566 ]



จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566 ]

   
 
ข่าวสารภายนอก

ข่าวสารในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.7/ว3935  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว3901  [ 26 ก.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3958  [ 26 ก.ย. 2566 ]
การดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว8964 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 26 ก.ย. 2566 ]
การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว3927  [ 26 ก.ย. 2566 ]
การถ่ายโอนข้อมูลปีภาษีในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) สน.คท. มท 0808.3/ว3952  [ 26 ก.ย. 2566 ]
แนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว8963  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว3947 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.7/ว3935  [ 26 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3929 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3866 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเตม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3867 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 ก.ย. 2566 ]
แจ้งขยายระยะเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3913  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ,เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/13333-13337,13338-13403 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3909 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) กรณีเงินอุดหนุน ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3908 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 25 ก.ย. 2566 ]
หารือแนวทางการปฏิบัติในการกำหนดโทษทางวินัยกรณีกระทำความผิดซ้ำในเรื่องเดิม สน.บถ. มท 0809.5/ว22  [ 25 ก.ย. 2566 ]
กิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 3 ปี 2566 กศ. มท 0816.3/ว3928  [ 25 ก.ย. 2566 ]
กิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี กศ. มท 0816.3/ว3925  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การสำรวจความพร้อมและความก้าวหน้าในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3926  [ 25 ก.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3884  [ 22 ก.ย. 2566 ]
แนวทางการดำเนินการทางวินัย กรณีพนักงานเทศบาลถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ต่อมาผู้ถูกกล่าวหาได้ออกจากราชการ สน.บถ. มท 0809.5/ว21  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลปัญหาอุปสรรคด้านการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3872 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3882 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3883 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 22 ก.ย. 2566 ]
 
คู่มือการชำระเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 24 
**ด่วนที่สุด** การโอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 24 
**ด่วนที่สุด** แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 24 
ขอความร่วมมือดำเนินการตามนโยบายการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 36 
ขอความร่วมมือแจ้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดำเนินงานตามงานหรือกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ (The Must) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 32 
ผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำวันที่ 11 กันยายน 2566 [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 29 
เชิญสถานศึกษาร่วมกิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 20 
***ด่วนมาก*** ประชาสัมพันธ์เวทีให้คำแนะนำการดำเนินการตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 24 
***ด่วนที่สุด***โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ : ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 30 
รายงานผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันะุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 52 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 97 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิก กบข. เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างทักษะ การวางแผนการเงินเพื่อสมาชิก กบข. [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 36 
**ด่วนที่สุด** การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มเติม กรณีการปรับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 76 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 66 
ทบทวนโครงการ 67 รอบ 2 [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 70 
ทบทวนโครงการ 67 รอบ 2 [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 67 
ด่วนที่สุด แจ้งให้ผู้บริหาร อปท. เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เป็นเวลา 8.00น. [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 104 
การขยายเวลาทบทวนการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 97 
แจ้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายฯ ผ่านทาง Facebook Live  [ 21 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 97 
ขอเชิญเข้าร่วมรับรางวัลตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  [ 21 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 64 
 
ทต.คอนสวรรค์ ประกาศผู้ชนะ 3 โครงการ [ 30 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 32 
ทต.หนองบัวแดง ลงพื้นที่พบปะพ่อค้า-แม่ค้าและสำรวจความเป็นระเบียบการตั้งวางขายสินค้าในตลาดสด [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 13 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองไผ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงา [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านเพชร [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.ภูเขียว 12 สิงหาคม 2566 [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.ลาดใหญ่ โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองนาแซง กองคลัง อบต.หนองนาแซง ขอความร่วมมือให้มาชำระค่าขยะมูลฝอยรายปี ประจำปี 2567 (ตามต [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.วังชมภู โครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองบัวแดง การประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 14 
ทต.หนองบัวแดง การมอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวแดง [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 14 
ทต.หนองบัวแดง การอบรมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพกลไกจังหวัด [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 13 
ทต.หนองบัวแดง การสูบน้ำท่วมขังรอการระบาย [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 14 
ทต.บ้านเป้า พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนโรงเรียนส่งสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.กะฮาด คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด ที่ 566/2566 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
 


อบต.กะฮาด ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ ๑,๗๕๐ ลิตรต่อนาที ของสำน [ 26 ก.ย. 2566 ]


ทต.ห้วยยาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งสว่างวนาราม บ้านผาเบียด หมู่ที่ 2 โด [ 26 ก.ย. 2566 ]


ทต.ห้วยยาง จ้างปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกษแก้วจำปางาม บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 3 โดย [ 26 ก.ย. 2566 ]


ทต.ห้วยยาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2566 ]


อบต.บ้านเป้า จ้างโครงการปรับซ่อมแซมฝายวังกระเฉด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2566 ]


อบต.โสกปลาดุก จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่พิมพ์เอกสารและบันทึกข้อมูล (กองช่าง) ประจำปีงบประ [ 26 ก.ย. 2566 ]


อบต.โสกปลาดุก จ้างเหมาบริการงานพิมพ์เอกสารและบันทึกข้อมูล (กองสวัสดิการสังคม) ประจำปีงบประมาณ [ 26 ก.ย. 2566 ]


อบต.ซับสีทอง ซื้อวัสดุติดตั้งผนังอลูมิเนียมโครงเหล็อาสังกะสีกลวงพร้อมประตูหน้าต่างบานเลื่อน โ [ 26 ก.ย. 2566 ]


ทต.ทุ่งลุยลาย จ้างเหมารถยนต์ ๖ ล้อโดยสารรับ-ส่งเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย [ 26 ก.ย. 2566 ]


อบต.หนองโดน จ้างประกอบอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน สมั [ 26 ก.ย. 2566 ]


อบต.บ้านแท่น จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรที่ชำรุดเสียหายจากน้ำเซาะคันดิน (ถมดิน-ลู [ 26 ก.ย. 2566 ]


ทต.ห้วยยาง จ้างปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกษแก้วจำปางาม บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 3 โดย [ 25 ก.ย. 2566 ]


ทต.ห้วยยาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งสว่างวนาราม บ้านผาเบียด หมู่ที่ 2 โด [ 25 ก.ย. 2566 ]


ทต.ห้วยยาง จ้างปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกษแก้วจำปางาม บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 3 โดย [ 25 ก.ย. 2566 ]


ทต.ห้วยยาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งสว่างวนาราม บ้านผาเบียด หมู่ที่ 2 โด [ 25 ก.ย. 2566 ]


อบต.หนองนาแซง จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง (กองคลัง) อง [ 25 ก.ย. 2566 ]


อบต.โสกปลาดุก จ้างเหมาแม่บ้านทำอาหารและทำความสะอาดประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโสกปลาดุก ประจำปี [ 25 ก.ย. 2566 ]


อบต.โสกปลาดุก จ้างเหมาแม่บ้านทำอาหารและทำความสะอาดประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโสกปลาดุก (บ้านท่ [ 25 ก.ย. 2566 ]


อบต.โสกปลาดุก จ้างเหมาผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโสกปลาดุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนว [ 25 ก.ย. 2566 ]


อบต.โสกปลาดุก จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ [ 25 ก.ย. 2566 ]
 
กระดานสนทนา
 
   
สำรวจความคิดเห็น
 
   
LINK
ที่น่าสนใจ
   
 
 
 
 
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
     
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
         
ดูทั้งหมด
 
ดูทั้งหมด
วัดปราสาทดินหรือวัดเจ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ (Back office)
 
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)
ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS:โรงเรียน) ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กร (IHR)
ระบบข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารและทะเบียน อปท. (ELE) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท. (INFO)
ระบบสารสนเทศข้อมูล Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่ง (กรอบอัตรากำลัง) ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท.
(e-Plan)
 
ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ
 
ระบบสารบรรณ ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
ระบบเบี้ยยังชีพ ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec)
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิก อปท. ระบบสารสนเทศเรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาใน อปท.
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. ระบบการศึกษาท้องถิ่น
ระบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท. ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น(e-learning)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ฝากข่าว อปท.
 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Saraban
 
ทะเบียนหนังสือรับ E-mail กลาง
เข้าระบบสารบรรณฯ (เฉพาะเจ้าหน้าที่)  
 
ระบบ eService
 
แบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ (อบต.บ้านเจียง จ.ชัยภูมิ)
แบบคำร้องทั่วไป (E-Service)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ จองคิวออนไลน์ (Smart Q) อบต.บ้านเจียง
ช่องทางรับเรื่อง ร้องเรียน - ร้องทุกข์  
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 093-650-4409
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260  
โทรศัพท์ : 044-100-335 โทรสาร : 044-100-335  
จำนวนผู้เข้าชม 117,582 เริ่มนับ 3 พ.ย. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง  
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
 
facebook
อบต.บ้านเจียง
facebook
อบต.บ้านเจียง
อบต.บ้านเจียง